משרדנו נותן שירותי ליווי וסיוע משפטי בדיני חינוך :

▪︎ חוק זכויות תלמידים.
▪︎ זכויות ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
▪︎ ייעוץ משפטי לעובדי חינוך בסוגיות משפטיות, לרבות, תנאי העסקה, שכר, שיבוץ והעברות , משמעת, ועוד..
▪︎ ענייני משמעת, ייצוג סטודנטים בוועדות משמעת.
▪︎ ייצוג תלמידים ובתי"ס בערעורים על החלטות לפסילות בחינות בגרות, וטוהר בחינות.
▪︎ טיפול ברישוי מוסדות חינוך והכרה בבתי"ס וגנים פרטיים.
▪︎ שקילת תארים והכרה בלימודים מחו"ל וטיפול מול האגף להערכת תארים במשרד החינוך.
▪︎